עברית

כיסוי ביטוחי

כיסוי ביטוח לרכב שלכם


כיסוי CDW: כיסוי לנזקי הרכב השכור ולביטוח רכב צד ג'. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית למרות כיסוי ביטוחי שלכם ,זאת במקרה של נזק/תאונה.
כיסוי TP: כיסוי במקרה של גניבת הרכב. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של גניבה. 

השתתפות עצמית כחלק מכיסוי ביטוח רכב


במקרה של נזק לרכב במהלך תקופת השכירות תחול השתתפות עצמית של 1,750 ₪ עד 4,500 ₪ בהתאם לסוג הרכב. 
ביטוח CDW אינו כולל נזקים לצמיגים, גלגלים, שמשות ונזק למרכב התחתון של הרכב שיחוייבו בהתאם. 

ביטול השתתפות עצמית

 
ביטול השתתפות עצמית (Super CDW): כיסוי אופציונלי לביטול ההשתתפות העצמית במקרה של נזק תמורת עלות יומית נוספת עפ"י קבוצת הרכב. 
האתר מאובטח בתקן הבינלאומי המחמיר PCI 
eWave