הסכם פשרה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה


בת"צ 48906-05-19 טרגין ואח' נ' קל אוטו שרותי מימון (1998) בע"מ (כב' השופטת מיכל עמית-אניסמן)

מובא בזאת לידיעת הציבור, בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("החוק"), כי ביום 28.4.20201, אישר בית המשפט המחוזי בת"א ("בית המשפט") ונתן תוקף של פסק דין, להסדר הפשרה (להלן: "ההסדר") בתובענה שפרטיה לעיל (להלן: "התובענה") ובבקשה לאשרה כתובענה ייצוגית (להלן: "הבקשה") בין המבקשים גב' אנאל טרגין ומר אריאל עמרם לבין המשיבה קל אוטו שרותי מימון (1998) בע"מ (להלן: "קל אוטו").
1. עניינה של התובענה והבקשה בטענות כי קל אוטו מעבירה באיחור את הבעלות על רכבים שהיא מוכרת, ובכך היא מפרה את הוראות חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 ("חוק רישוי שירותים בענף הרכב"), המחייב להעביר בעלות בתוך 6 ימי עבודה; וכן את הוראות הסכם המכירה שבין קל אוטו לבין רוכשי הרכבים, בו נקבע כי העברת הבעלות תתבצע בתוך 45 ימי עבודה. בבקשה נטען, כי האיחור בהעברת הבעלות גורם לרוכשי הרכבים נזק בלתי ממוני בדמות פגיעה ביכולתם של חברי הקבוצה לעשות שימוש רגיל וסביר ברכביהם לרבות באמצעות שעבודם ו/או מכירתם. בנוסף נטען, כי קל אוטו התעשרה על גבם של רוכשי הרכבים, כשנהנתה מרישום הבעלות על הרכבים במשך תקופה ארוכה כשאלה שימשו כבטוחות לחובותיה, וכן לצורך הגדלה מלאכותית של מצבת רכביה במסגרת הנפקה.
2. לאחר הגשת הבקשה נהלו הצדדים מו"מ שהבשיל להסדר, אשר אושר על ידי בית המשפט, ובו נקבע, כי מבלי להודות באיזו מהטענות שהועלו בתובענה ו/או בבקשה, קל אוטו תעניק הטבה לכל מי שרכש מקל אוטו רכבים שאינם מיבואן, מיום 1.5.2012 ועד לאחר 60 ימים ממועד קבלת תוקף של פסק דין חלוט להסדר (להלן: "הקבוצה"), כדלקמן:
3. כל מי שרכש מקל אוטו רכב מיום 1.5.2012 ועד ליום 31.12.2016, והעברת הבעלות על הרכב על שמו נעשתה לאחר יותר מ- 45 ימי עסקים ממועד מלוא התשלום בגין הרכישה (להלן: "חברי הקבוצה הותיקים"), יקבל מקל אוטו הטבה בדמות שובר המקנה הנחה ברכישת רכב מקל אוטו, כששימוש בשובר יהיה שווה לסך של 200 ₪.
4. כל מי שרכש מקל אוטו רכב מיום 1.1.2017 ואילך ועד לאחר 60 ימים ממועד קבלת תוקף של פסק דין חלוט להסדר (להלן: "חברי הקבוצה החדשים") יקבל מקל אוטו הטבה בדמות שובר בסך 140 ₪ לרכישת אביזרים לרכב (להלן: "השובר לחדשים").
5. חברי הקבוצה החדשים יוכלו לממש את השובר לחדשים בעת רכישה באתר האינטרנט של פארטקליק בע"מ (להלן: "הספק"), https://bit.ly/cal-auto, כשהשובר יהיה תקף לרכישת 50 ממוצרי הספק הנמכרים באותו אתר, כאשר לפחות 40% ממוצרים אלו יהיו בשווי של 100-250 ש"ח. חבר הקבוצה החדש שיעשה שימוש בשובר לקניית מוצר, יוכל להשתמש בחלק משווי השובר כדי לממן את עלות משלוח המוצר.
6. לחלופין, יוכלו חברי הקבוצה החדשים להשתמש בשובר לחדשים לצורך הנחה ברכישת רכב מקל אוטו, כששימוש בשובר יהיה שווה לסך של 650 ₪. כל אחד מחברי הקבוצה החדשים, יהיה רשאי לבחור את ההטבה בהתאם לשיקול דעתו וזאת במהלך תקופת ההטבה, כהגדרתה להלן.
7. עקרונות כלליים ביחס לשוברים: כל אחד מהשוברים יהיה למוכ"ז וסחיר, כך שחברי הקבוצה החדשים והותיקים יוכלו להעביר את השוברים לכל צד שלישי שיוכל ליהנות מההטבות שמשקף כל אחד מהשוברים. השימוש בכל שובר היה בנוסף לכל מבצע ו/או הטבה אחרת. לא ניתן יהיה לעשות שימוש בשני שוברים (שונים או זהים) במסגרת עסקה אחת. ניתן יהיה לעשות בכל שובר שימוש פעם אחת בלבד, גם אם השימוש היה בחלק משווי השובר. ניתן יהיה לעשות שימוש בשוברים למשך 12 חודשים ממועד פרסום מודעה זו (להלן: "תקופת ההטבה").
8. קל אוטו תשלח הודעה לטלפון הסלולארי של חברי הקבוצה החדשים, בדבר זכאותם לקבל את השובר לחדשים, לפי פרטי הקשר שמצויים בידה. עם קבלת ההודעה יוכל חבר קבוצה חדש להיכנס לאתר קל אוטו בכתובת: www.calauto.co.il, ולקבל את פרטי השובר לחדשים באמצעות הזנת פרטיו. ביחס לחבר קבוצה חדש שלא קבל הודעה כאמור, או חבר קבוצה ותיק המעוניינים לקבל את ההטבה, ניתן לקבל מידע ביחס למועד העברת הבעלות ברכב ממשרד הרישוי הן בסניפים והן באופן מקוון בכתובת: https://www.gov.il/he/service/complaints_regarding_vehicle_registration_and_driving דרכי ההתקשרות עם קל אוטו לצורך הוכחת חברות באיזו מהקבוצות לעיל, הן כדלקמן – דואר: רח' הסרן 1 פארק ראם בני עייש 6086000; טלפון: *6020; דוא"ל: calautocs@calauto.co.il .
9. עם אישור ביהמ"ש את ההסדר התגבש ויתור על תביעות וסילוק ביחס לכל הטענות והעילות שעלו בתובענה ו/או בבקשה ו/או ביתר המסמכים שהוגשו מטעם המבקשים ו/או הנובעות מהמסכת העובדתית שנפרסה בהם, ונוצר מעשה בית דין ביחס לכל הקבוצה.
10. להסדר הפשרה לא הוגשו התנגדויות לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות (היועמ"ש הגיש תגובה אך לא התנגד לפשרה). כמו כן לא הוגשו בקשות ו/או הודעות לפרישה מהקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה.
11. הנוסח המלא של ההסדר על נספחיו, כפי שאושר על ידי בית המשפט, הוא המחייב; בכל סתירה בין מודעה זו לבין האמור בנוסח המלא של ההסדר, יחייב הנוסח המלא של ההסדר, כפי שאושר על ידי בית המשפט. ניתן לעיין בפנקס תובענות ייצוגיות בנוסח המלא של ההסדר ופסק הדין.
12. תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.


לירון פרמינגר, עו"ד
ב"כ המבקשים
אוריאל מוזס, עו"ד
הרצוג, פוקס, נאמן ושות' - ב"כ קל אוטו


לקוח יקר, כדי לממש את ההטבה המגיעה לך בהתאם להסדר הפשרה יש להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות ומספר רישוי
כיצד לבצע רכישה ולממש את השובר לרכישת אביזר לרכב?
"יש להיכנס לאתר פארטקליק, להכניס את פרטיכם האישיים ב"מוצרים למימוש קופון ייצוגית קל אוטו"
ולבחור מוצר ממגוון המוצרים בקטלוג, לאחר שתוסיפו את המוצר ותעברו לעגלה
השובר הנחה יתעדכן אוטומטית ותקבלו הנחה על סך 140₪"
הפרטים שהזנת אינם תקינים
{{message}}
לקוח יקר, אנא נסה להתחבר מאוחר יותר

לקוח יקר, אנא נסה להתחבר מאוחר יותר

למעבר לאתר פרטקליק https://bit.ly/cal-auto
האתר מאובטח בתקן הבינלאומי המחמיר PCI 
eWave